Zapytanie ofertowe 002/2017 dotyczących wykonania projektu materiałów promocyjnych oraz środków informacyjnych dla każdego z trzech wydarzeń konferencyjnych organizowanych w trakcie targów: BUDMA, GREEN POWER, POL-ECO-SYSTEM

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polegająca na przygotowaniu projektu spójnej identyfikacji wizualnej następujących materiałów dla trzech wydarzeń konferencyjnych:

Przedmiot przetargu ma zostać dostarczony do biura Stowarzyszenia (ul. Szamotulska 40/1, 60-366 Poznań) do dnia: 01 lutego 2017 do godz: 8:00


Czas składania ofert:

Oferty na załączonym formularzu muszą być złożone do dnia 23 stycznia 2017r. do godziny 15:00

Miejsce składania ofert:

Oferty muszą być dostarczone w formie papierowej do biura Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny: ul. Szamotulska 40/1, 60-366 Poznań lub elektronicznego skanu na adres: biuro@widp.pl. W obu przypadkach formularz musi wypełniony, podpisany i opieczątkowany przez podmiot składający ofetę.

Warunki wyboru oferty:

1. Oferty powinny zostać dosłane według załączonego formularza. Do oceny zostaną wybrane tylko oferty zawierające wszystkie wymagane informacje.

2. Wybór zwycięskiej oferty nastąpi w dniu 23.01.2017r. W dniu 23.01.2017r do podmiotów składających oferty zostaną wysłane pisma informujące o wynikach wyboru ofery.

3. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty będzie cena.

4. Składający ofertę daję sobie możliwość odwołania procedury przetargowej bez podania powodu.

5. Pytnia dot. powyższej procedury proszę kierować na email: biuro@widp.pl


 

Załączony formularz oferowy:

formularz_002_2017.pdf