Zapytanie ofertowe 003/2017 dotyczące zaprojektowania, budowy i aktualizacji stron internetowych na każdego z trzech wydarzeń konferencyjnych organizowanych w trakcie targów: BUDMA, GREEN POWER, POL-ECO-SYSTEM oraz na zaprojektowanie, budowę i aktualizację strony internetowej WARSZTATÓW

Przedmiot zapytania ofertowego:

Usługa polegająca na:

Czas składania ofert:

Oferty na załączonym formularzu muszą być złożone do dnia 23 stycznia 2017r. do godziny 15:00

Miejsce składania ofert:

Oferty muszą być dostarczone w formie papierowej do biura Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny: ul. Szamotulska 40/1, 60-366 Poznań lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres: biuro@widp.pl

.

Warunki wyboru oferty:

  1. Oferty powinny zostać dosłane według załączonego formularza Do oceny zostaną wybrane tylko oferty zawierające wszystkie wymagane informacje.
  2. Wybór zwycięskiej oferty nastąpi w dniu 23.01.2017r. W dniu 23.01.2017r do podmiotów składających oferty zostaną wysłane pisma informujące o wynikach wyboru ofery.
  3. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty będzie cena.
  4. Składający ofertę daję sobie możliwość odwołania procedury przetargowej bez podania powodu.
  5. Pytnia dot. powyższej procedury proszę kierować na email: biuro@widp.pl

Załączony formularz oferowy:

formularz_003_2017.pdf