Bartosz Królczyk - Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za udział w III Konferencji: Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Fotoreportaż z Konferencji i z wystawy: "Dom Przyszłości" znajdą Państwo tutaj

Dyrektywa unijna z 2010 roku dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać kryteria budynków niemal zero energetycznych (NZEB). Oznacza to, że będą to obiekty o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną i jednocześnie wykorzystujące mikro instalacje energii odnawialnych jako źródło energii elektrycznej. Te same dyrektywy wzywają też do drastycznego ograniczania zużycia energii w budynkach już istniejących. W obu przypadkach - zarówno w budynkach istniejących jak i w nowo budowanych - najlepszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest skorzystanie ze standardu pasywnego.

Równolegle na całym świecie można zaobserwować rozwijający się trend związany z budownictwem zielonym/zrównoważonym, którego głównym celem jest redukcja oddziaływania budynku na środowisko naturalne. Obiekty te stosują dodatkowe kryteria związane na przykład z wykorzystaniem naturalnych materiałów budowlanych oraz systemów wtórnego zarządzanie wodą.

Konferencja: Budownictwo pasywne. Budownictwo Zielone ma na celu pomóc samorządom i biznesom w realizacji obiektów, które będą spełniały obecne i przyszłe, europejskie i krajowe wymogi związane z charakterystyką energetyczną budynków i ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Przykłady pokazane w trakcie konferencji reprezentują najlepsze praktyki stosowane w obiektach pasywnych jak i zielonych, a także takich, które łączą w sobie obie te koncepcje budowania.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych jak i indywidualnych inwestorów zainteresowanych budową mieszkalnych i komercyjnych obiektów pasywnych i zielonych.

Od pierwszego dnia targów POL-ECO SYSTEM w ramach Miasteczka Ekologicznego organizowana była wystawa "Dom Przyszłości", na której zaprezentowaliśmy budynek w standardzie Passive House Plus wybudowany pod Legionowem. Na wystawie można było obejrzeć technologie zastosowane w tym niezwykłym budynku i poznać zasady jego działania.

Dziękuję Państwu za owocną konferencję i ciekawe spotkania.

Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny

Organizator:
Wielkopolski Dom Pasywny
Dofinansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Patronat:
Ministerstwo Środowiska Marszałek Województwa Wielkopolskiego Związek Powiatów Polskich
Projekt i realizacja: Bartosz Królczyk 2016