OPIS WARSZTATÓW

Zrownoważona drabina

Kompleksowe podejście do projektowania i budowy obiektów użyteczności publicznej stosujące nowoczesne materiały i urządzenia oraz wykorzystujące instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych pozwala na obniżenie albo nawet całkowitą eliminację kosztów energii zużywanej w budynkach, ale także na poprawę komfortu, zdrowia i wydajności przebywających w budynkach osób. Jednocześnie, nowe rozwiązania zmniejszają emisję znieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych, a tym samym redukują oddziaływanie na środowisko naturalne. Dzieki standardowi pasywnemu, projektowanie i budowa obiektów spełniających wszystkie wymienione korzyści stała się nie tylko technologicznie możliwa, ale również ekonomicznie opłacalna. Standard pasywny może być z powodzeniem stosowany przy budowie nowych budynków jak i termomodernizacji budynków już istniejących.

Dziś na świecie istnieją już dziesiątki tysięcy obiektów w standardzie pasywnym, a pierwsze budynki tego typu powstają również w Polsce. Niestety, mimo ogromnych korzyści jakie standard pasywny może przynieść samorządom, temat ten jest słabo rozpoznany w jednostkach samorządu terytorialnego.

Stąd, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny przygotowało projekt warsztatów dotyczących poprawy jakości i efektywności energetycznej nowych i istniejących już budynków użyteczności publicznej. Projekt pt.: „Cel – zero” ma na celu dostarczenie ważnej wiedzy pracownikom samorządów oraz pracownikom jednostek im podległych zajmującym się przygotowywaniem przyszłych inwestycji w tej dziedzinie.

Warsztaty dla samorządów są częścią większego projektu pod tym samym tytułem, wspartego finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach tego projektu w tym roku w czasie targów Budma przeprowadzono już konferencję „Od budownictwa pasywnego do budownictwa powszechnego”, a w październiku, na targach POL-ECO SYSTEM zorganizowana zostanie III Konferencja: „Budownictwo pasywne. Budwnictwo zielone”.

Uczestnictwo w warsztatach jest darmowe. Dodatkowo uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek

organizator
Wielkopolski Dom Pasywny
dofinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
partnerzy główni
Viessmann

Brinkmann Consulting
Projekt: Joanna Gizelska 2016, Realizacja: Bartosz Królczyk 2016