OPIS WARSZTATÓW

Przedszkole w Kościanie

Zapraszamy samorządy z Wielkopolski do uczestnictwa w warsztatach pt.: "Budynek przyszłości. Inwestycje w niemal zero-energetyczne budynki użyteczności publicznej" połączonych z sesjami doradztwa dla przedstawicieli samorządów z Wielkopolski dotyczące przygotowania gmin do inwestycji w budynki NZEB zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Warsztaty są częścią projektu "Plan_zero", który uzyskał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Warsztay te mają na celu zaprezentowanie najnowszych europejskich rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym, które już dziś są skutecznie stosowane na terenie naszego województwa a także pomoc gminom w realizacji teraźniejszych i przyszłych inwestycji w tym zakresie. W ramach warsztatów gminy zgłoszają przyszłe inwestycje budynków niskoenergetycznych planowane do realizacji w najbliższych latach. Na podstawie informacji przesłanych przez samorządy zostaną przygotowane programy warsztatów, na których zgłoszone inwestycje zostanoną omówione przez specjalistów z budownictwa niskoenergetycznego w zakresie:

  • możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii,
  • korzyści finansowych, gospodarczych i środowiskowych samorządów,
  • kosztów i możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania projektu.

Dzięki przenoszeniu na polski grunt najlepszych praktyk europejskich oraz dzięki rozwojowi rodzimych technologii i wiedzy budowlanej, wznoszenie nowych obiektów użyteczności publicznej, a także termo modernizacja już istniejących obiektów tak by spełniały wymogi budynków zeroenergetycznych stało się w ostatnich latach opłacalne ekonomicznie. Wykorzystanie tych rozwiązań przez władze gmin i powiatów, nie jest już tylko przejawem szczególnej dbałości o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale raczej przykładem zwykłej gospodarności władz lokalnych. Stosowanie niskoenergetycznych rozwiązań przyczynia się do rozwoju lokalnego przemysłu budowlanego i do ograniczenia bezproduktywnego z punktu widzenia społeczności lokalnych transferu publicznych funduszy do zewnętrznych dostawców energii.

organizator
Wielkopolski Dom Pasywny
dofinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
partnerzy główni
Viessmann

Brinkmann Consulting
Projekt i realizacja: Pasywny+, 2017