9:00 Rejestracja
9:30 Powitanie i rozpoczęcie konferencji - Senator Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca Senackiej Komisji Ochrony Środowiska (5 min)

SEKCJA: GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA

9:35 Głęboka termomodernizacja – szansa dla 99% istniejącej infrastruktury - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (15 min)
9:50 Program RYŚ wsparcie dla projektów kompleksowej termomodernizacji - Paweł Bartoszewski, NFOŚiGW (20 min)
10:10 EnerPHit – kompleksowa termomodernizacja budynków przy zastosowaniu zasad i technologii standardu pasywnego. – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (20 min)
10:30 Technologie instalacyjne firmy Viessmann stosowane w kompleksowej termomodernizacji – Łukasz Sajewicz, Viessmann (20 min)
10:50 Kompleksowa termomodernizacja 100-letniego budynku – Agnieszka Figielek, Pasywny M2 (20 min)
11:10 Miękinia - przykład kompleksowej termomodernizacji z Polski – Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna (25 min)
11:35 Przerwa (40 min)

SEKCJA: BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STANDARDZIE PASYWNYM

12:15 Budownictwo w standardzie pasywnym w kontekście lokalnych polityk samorządowych – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (15 min)
12:30 Finansowe wsparcie dla inwestycji w budynki energooszczędne użyteczności publicznej. – Paweł Bartoszewski , NFOŚiGW (20 min)
12:50 Pasywnie i niedrogo - tracony szalunek firmy Izodom - 25 lat doświadczeń - Tomasz Wójcik (20 min)
13:10 Przykłady budynków użyteczności publicznej w standardzie pasywnym. – Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna (25 min)
13:35 Budynki w standardzie pasywnym jako element strategii gminy. – Michał Chwastek, Zastępca Burmistrza - Słomniki (20 min)

SEKCJA: INDYWIDUALNE BUDYNKI MIESZKALNE

13:55 Prezentacja publikacji i aplikacji: Pasywne 3D – Piotr Koźniewski, 3R Studio (15 min)
14:10 Zeroenergetyczny dom pasywny w standardzie Passive House Plus – Agnieszka Figielek, Pasywny M2 (20 min)
14:30 Technologia płyt fundamentowych- Thomas Brinkmann, Brinkmann Consulting (10 min)
15:40 Przykład ekonomicznego budynku w standardzie pasywnym - Piotr Rudnicki, inwestor (20 min)

SEKCJA: INSTALACJE W BUDYNKACH PASYWNYCH

15:00 Projektowanie instalacji w budynku pasywnym - Bartosz Radomski (20 min)
15:20 Energooszczędne rozwiązania Fakro - Małgorzata Respekta (10 min)
15:20 Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym – Michał Szewczyk, Bison Energy (20 min)
15:50 Systemy rozprowadzania ciepła i chłodu w budynku pasywnym – Grzegorz Żbik (20 min)
16:10 Podsumowanie Konferencji. – Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny(10 min)
16:20 Zakończenie konferencji

ORGANIZATOR
Wielkopolski Dom Pasywny
DOFINANANSOWANIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PARTNERZY GŁÓWNI
Fakro
Izodom 2000 Polska
Viessmann
Projekt i realizacja: Pasywny+, 2016