Bartosz Królczyk - Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny dziękuję za uczestnictwo w II Konferencji: Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Dyrektywa unijna z 2010 roku dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowe budynki nie będą praktycznie zużywały energii. Oznacza to, że będą to obiekty o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną jednocześnie wykorzystujące mikro instalacje energii odnawialnych jako źródło energii elektrycznej. Te same dyrektywy wzywają też do drastycznego ograniczania zużycia energii w budynkach już istniejących. W obu przypadkach najlepszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest standard pasywny.

Równolegle można zaobserwować rozwijający się trend związany z budownictwem zielonym/naturalnym. Jednym z głównych dodatkowych kryteriów stosowanych w tego rodzaju budynkach jest stosowanie materiałów odnawialnych pochodzenia roślinnego lub z powszechnie dostępnych surowców mineralnych, które nie obciążają nadmiernie środowiska ich procesem produkcyjnym czy transportem na miejsce budowy.

II Konferencja: Budownictwo pasywne. Budownictwo Zielone miała na celu nakreślenie wzajemnej relacji między budownictwem w standardzie pasywnym i budownictwem w standardzie zielonym. Przykłady pokazane w trakcie konferencji reprezentowały zarówno obiekty pasywne jak i zielone ale również takie, które łączą w sobie oba te standardy.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych jak i indywidualnych inwestorów zainteresowanych budową obiektów pasywnych i zielonych. Każdy z uczestników konferencji zarejestrowany poprzez strone internetową otrzymał drukowaną wersję publikacji pokonferencyjnej zawierająca artykuły dotyczące tematyki wystąpień oraz publikcję pt: "Nasz dom bedzie pasywny, nasz dom będzie zielony" - pierwszy na świecie poradnik dotyczący budownictwa zrównoważonego uzupełniony o aplikację rzeczywistości rozszerzonej.

Dziękuję Państwu za owocną konferencję i ciekawe spotkania.

Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny

Organizator:
Wielkopolski Dom Pasywny
Dofinansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Patronat:
Ministerstwo Środowiska Marszałek Województwa Wielkopolskiego Związek Powiatów Polskich
Projekt i realizacja: Pasywny+, 2015