Program konferencji

9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Budownictwo pasywne w kontekście rozwoju gospodarki nisko-węglowej regionu. - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (25 min)

10:30

Finansowe wsparcie dla inwestycji w budynki zielone użyteczności publicznej. – Kinga Świtalska, WFOŚiGW (25 min)

10:55

Przykłady pasywnego budownictwa zielonego z Danii. Mark Krebs, Martyna Rudzka, Bjerg Arkitektur (25 min)

11:20

BOŚ Bank dla zielonego budownictwa. – Danuta Rostowska, Naczelnik Wydziału BOŚ Bank (20 min)

11:40

Centrum dydaktyczno - rehabilitacyjne dla osób z upośledzeniem umysłowym w Bażanowicach - prezentacja obiektu użyteczności publicznej. - Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna (40 min)

12:20

Przerwa

13:00

Prezentacja publikacji i aplikacjiBudynki pasywne. Budynki zielone. Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny, Piotr Koźniewski, 3R (20 min)

13:20

Doświadczenia w realizacji budynków energooszczędnych i pasywnych Agnieszka Figielek, Pasywny M2 (25 min)

13:45

Budowa budynków energooszczędnych z lokalnych materiałów naturalnych. – Paweł Sroczyński, Cohabitat (25 min)

14:10

Odnawialne źródła energii w budownictwie pasywnym – energia elektryczna. – Michał Szewczyk, Bison Energy (25 min)

14:35

Zielone dachy – przykłady, korzyści i koszty – Marta Żaryn (25 min)

15:00

Przebieg procesu certyfikacji dla wielokryterialnych systemów oceny budynkówMarcin Cierpisz, Grontmij (20 min)

15:20

Biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz odzysk wody deszczowej i szarej w budynkach jednorodzinnych. - Mikołaj Rogasik, Tomasz Makowski,  MPI s.c. (20 min)

15:40

Panel dyskusyjny: Budownictwo pasywne, budownictwo zielone jak przekonać inwestorów do zrównoważonego budownictwa? - moderator Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (35 min)

16:10

Podsumowanie konferencji, losowanie - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (5 min)

16:15

Zakończenie Konferencji

Program do pobrania w wersji pdf.

Organizator:
Wielkopolski Dom Pasywny
Dofinansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Patronat:
Ministerstwo Środowiska Marszałek Województwa Wielkopolskiego Związek Powiatów Polskich
Projekt i realizacja: Pasywny+, 2015