Program konferencji
9:30 Rejestracja i poranna kawa
10:00 Powitanie i rozpoczęcie konferencji - Senator Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca Senackiej Komisji Ochrony Środowiska
10:15 Budownictwo pasywne w kontekście rozwoju gospodarki nisko-węglowej regionu. - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (20 min)
10:35 Finansowe wsparcie dla inwestycji w budynki zielone użyteczności publicznej. - Hanna Grunt, WFOŚiGW (20 min)
10:55 Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków. - Daniel Hojniak, Grontmij (20 min)
11:15 Przykład inwestycji budynku niskoenergetycznego z materiałów drewnopochodnych. - Michał Komorowski, Steico (20 min)
11:35 Centrum dydaktyczno - rehabilitacyjne dla osób z upośledzeniem umysłowym w Bażanowicach - prezentacja obiektu użyteczności publicznej. - Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna (40 min)
12:15 Przerwa
12:45 Dom pasywny, dom autonomiczny, dom zielony. Porównanie technologii na przykładzie realizowanych projektow domów indywidualnych - Agnieszka Figielek, Pasywny M2 (30 min)
13:15 Film: Nasz dom będzie pasywny - Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (15 min)
13:30 Budowa budynków ze słomy i gliny. - Cezary Czemplik, Wędrowni Architekci (20 min)
13:50 Technologia szkieletowa drewnopochodna oparta na belkach dwuteowych. - Michał Komorowski, Steico (20 min)
14:15 Zielone dachy - odzysk wody deszczowej. - Roman Pilch, Politechnka Poznańska (20 min)
14:35 Mikro źródła energii odnawialnej - droga do budynku zeroenergetycznego i autonomicznego. - Łukasz Sajewicz, Viessmann (20 min)
14:55 Biologiczne oczyszczalnie ścieków dla budynków jednorodzinnych. Odzysk wody deszczowej w budynkach jednorodzinnych. - Mariusz Piasny, Mikołaj Rogasik, MPI s.c. (30 min)
15:25 Panel dyskusyjny: Budownictwo pasywne, budownictwo zielone - czy musimy wybierać? - moderator Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (25 min)
15:50 Podsumowanie konferencji, losowanie - Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (10 min
16:00 Zakończenie Konferencji
Organizator:
Wielkopolski Dom Pasywny
Dofinansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Patronat:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Projekt i realizacja: Bartosz Królczyk 2014