Program Konferencji
 • 9:30 - 10:00 - Rejestracja i poranna kawa
 • 10:00 - 10:10 - Powitanie i rozpoczęcie konferencji - Bartosz Królczyk - Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny
 • 10:10 - Rozwój budownictwa pasywnego, zerowo i dodatnio energetycznego od roku 1991 oraz EnerPHI - termomodernizacja budynków na zasadzie technologii i produktów pasywnych prowadzących do 90% redukcji zużycia energii i emisji CO2 - Günter Schlagowski - założyciel Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego z Gdańska,
 • 11:00 - Finansowe wsparcie NFOŚiGW inwestycji w budynki niskoenergetyczne - mieszkalne i użyteczności publicznej - Tomasz Kuna - koordynator programu LEMUR - NFOŚIGW
 • 11:25 - Przedstawienie oferty BOŚ Banku dla klientów korzystających z programu NFOŚIGW - Bogdan Swoboda - dyrektor Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Poznaniu,
 • 11:50 - Korzyści ekologiczne z rozwoju budownictwa niskoenergetycznego dla regionu Wielkopolski - Hanna Grunt - prezes WFOŚiGW,
 • 12:10 - Przerwa kawowa z poczęstunkiem do godz. 12:40
 • 12:40 - Procedura zielonych zamówień publicznych w kontekście inwestycji w niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Dariusz Koc - dyrektor operacyjny Krajowej Agencji Poszanowania Energii
 • 13:05 - Rola architekta w procesie budowy budynków pasywnych i zeroenergetycznych - arch. Agnieszka Figielek - Pasywny M2,
 • 13:30 - Wpływ budownictwa niskoenergetycznego dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski - prof. Kazimiesz Pająk - kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozaniu,
 • 13:55 - Propozycje zmian w kształceniu zawodowym na poziomie robotnika wykwalifikowanego i technika w obszarze urządzeń i systemów budownictwa zeroenergetycznego - Lucyna Białk-Cieślak - dyrektor Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej
  i Praktycznej,
 • 14:20 - Wieloaspektowy charakter zagadnień związanych z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego - potrzeba budowy powiązań i kooperacji - Bartosz Królczyk - prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny.
 • 14:45 - Zakończenie Konferencji

Sponsorzy:
BOŚ Bank SA Grupa STEICO PIBPiEO
Reszta
Patronat honorowy:
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak
 • Prezydent Miasta Poznania - Ryszard Grobelny
 • Senator RP - Jadwiga Rotnicka
 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - prof. dr hab. Marian Gorynia
Patronat medialny:
Głos Wielkopolski
Czysta Energia
GlobeEnergia
Murator
WelcomeTo
Radio Merkury
Projekt i realizacja: Bartosz Królczyk 2013