Czym jest Wielkopolski Dom Pasywny?

Wielkopolski Dom Pasywny to stowarzyszenie złożone z firm sektora budowlanego, organizacji samorządowych i okołobiznesowych oraz instytucji naukowo-badawczych i oświatowych zainteresowanych rozwojem budownictwa pasywnego w Polsce.

Wizja:

Budownictwo zero-energetyczne obowiązującym standardem budowania w Polsce od 2030 roku.

Misja:

Poprzez wspólne działania, przekonanie i przygotowanie firm sektora budowlanego, organizacji około biznesowych, instytucji naukowo-badawczych, samorządów oraz społeczeństwa Wielkopolski do wdrażania innowacyjnych i zero- i dodatnio-energetycznych budynków w oparciu o standard pasywny.

 

Korzysci dla regionu i kraju

Z punktu widzenia naszego regionu, rozwój budownictwa pasywnego jest niezwykle ważny, gdyż budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii. Zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie jest najtańszym i najszybszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Prowadzi także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją energii. Budowa nowych niskoenergetycznych budynków jak i poprawa efektywności energetycznej budynków istniejących pozwolą na stworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy. Oszczędności energii umożliwią uzyskanie środków finansowych, które firmy będą mogły reinwestować w lokalny przemysł. Będą również ulgą dla budżetów publicznych. W przypadku osób fizycznych, budowa energooszczędnych budynków przełoży się na niższe rachunki za energię, a więc na zmniejszenie bieżących wydatków z budżetu domowego.